Gör fler experiment. Samla bättre data. Större effekt till lägre risk.

Under lanseringen.